Úvod

Služby a ceník


UhlíBriketyPísekSlužby

Uhlí

Kostka 438 Kč/q
Ořech 1 428 Kč/q
Ořech 2 418 Kč/q
Černé uhlí 654 Kč/q
Uhelný prach 223 Kč/q
Uhlí balené ořech 1 - balení 25 kg 150 Kč/bal.
Uhlí balené ořech 2 - balení 25 kg 135 Kč/bal.
Uhlí balené kostka - balení 25 kg 155 Kč/bal.

Brikety

Brikety REKORD 2 495 Kč/q
Brikety UNION 3 495 Kč/q
Brikety REKORD 4 510 Kč/q
Brikety REKORD 6 515 Kč/q
Koks ořech 1 1007 Kč/q
Koks ořech 2 938 Kč/q
Brikety balené 3 UNION - balení 25 kg 165 Kč/bal.
Brikety balené Rekord 2 - balení 25 kg 165 Kč/bal.
Brikety balené Rekord 4 - balení 25 kg 165 Kč/bal.
Brikety balené Rekord 6 - balení 25 kg 165 Kč/bal.
Brikety dřevěné - balení 10 kg 70 Kč/bal.
Brikety malé rekord 2
Brikety rekord 4
Brikety rekord 6

Písek

Písek tříděný - Betonářský 449 Kč/t
Písek tříděný - Maltářský 449 Kč/t
Písek netříděný - Betonářský 449 Kč/t
Písek netříděný - Maltářský 449 Kč/t
Kačírek 8-22, 32-63 625 Kč/t
Drť 0/2 485 Kč/t
Drť 0/32 595 Kč/t
Drť 2/5 783 Kč/t
Drť 4/8 783 Kč/t
Drť 11/22 776 Kč/t
Drť 8/16 bílá 1739 Kč/t
Drť 16/22 776 Kč/t
Makadam 32/63 776 Kč/t
Drť 2/5 bílá hřbitovní - balení 10 kg 30 Kč/bal.

Služby

Doprava uhlí k zákazníkovi je zdarma:

v místě Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice doprava zdarma nad 30 q

Multikára - Čáslav, Uhl.Janovice doprava zdarma nad 10 q do 10 km, 10 km až 15 km 290,40 Kč s DPH

IVECO - Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice

Doprava v menším množství a nakládka:

Do 15 km 302,50 Kč
Od 15 km do 20 km 375,10 Kč
Nad 20 km 435,60 Kč
Od 22.06.2020: Nakládka písku, drtě a kačírku 45 Kč

Dopravníky:

Iveco Daily, délka dopravníku 3m - Obsluha pouze řidič 290 Kč
Iveco Cargo, délka dopravníku 3,8m - Obsluha pouze řidič 290 Kč
Dlouhý dopravník (5 m - Obsluha řidič + závozník, pouze na Uhlířskojanovicku), pouze středa, čtvrtek a pátek. 590 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Osobní odběr volně loženého paliva je možný pouze do vozíků. Minimální množství odběru jsou 2 q. Balené uhlí lze zakoupit v plastových obalech po 25 kg.


Doplňující jakostní znaky uhelných produktů

Tavitelnost popela

druh paliva teplota popela ℃
DT ST HT FT
ko2 1079 1089 1399 1408
o1 1181 1192 1430 1440
o2 1152 1161 1428 1437
hp 1142 1150 1492 1498
ps1 1234 1245 >1500 >1500
ps2 1202 1213 >1500 >1500

Melitelnost

druh paliva melitelnost dle
Hardgr. VTI
ko2 není určena
o1 není určena
o2 není určena
hp 37,81 1,03
ps1 78,00 1,70
ps2 89,00 1,83

Obsah butimentu

druh paliva Bdaf hm. %
ko2 1,73
o1 2,03
o2 2,08
hp 1,08
ps1 1,41
ps2 1,51

Požárně bezpečnostní charakteristika uhlí

druh uhlí teploty v ℃ spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu (g/m3)
usazeného prachu rozvířeného prachu
vznícení vznícení 2kJ
tříděné 220 480 20
prachové 230 500 40

Základní druhy paliv

ko2 kostka
o1 ořech 1
o2 ořech 2
jp hruboprach
ps průmyslová směs

Značky a zkratky

DT teplota deformace
ST teplota měknutí
HT teplota tání
FT teplota tečení
Bdef obsah bitumentu v hořlavině

Výpočty maximálních hodnot

Obsah veškeré vody
Wrt max = Wrt prům + R
R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu
R = 3,9 u prané produkce vč. směsí

Obsah bezvodého popela
Admax = Adprům + R
R = 3,2 pro prané a tříděné produkty
R = 4,5 pro hruboprach

Obsah bezvodé síry
Sdt max = Sdt prům + R
R = 0,8 u všech produktů Dolu Bílina
Sdt max = Sr × 100 / (100 - Wrt )
Srm prům = Sdt prům × ((100 - Wrt)/(Qfl × 10))
Srm max = Sdt max × ((100 - Wrt)/(Qrl × 10))
v gramech/MJ

stav paliva norma původní r analytický a bezvodý d hořlavina daf organická hmota o
původní r ČSN 44 1310 1 100 - Wa
100 - Wft
100
100 - Wft
100
100 - (Wft + Af)
100
100  - (Wft + Mf)

Základní sortiment a kvalita uhlí - Doly bílina

Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb.

Důl obch. označení zrnitost v mm Hdaf prům. % Wrt prům. % Ad prům. % Sr prům. % Srm prům. g/MJ Vdaf prům. % Qdafs prům. MJ/kg Qrl prům. MJ/kg Cd prům. % přípustný obsah v % hm.
klíč třídn. druh paliva podsítné nadsítné
DB 113 ko2 40 - 100 5,7 29,00 9,7 0,77 0,44 47 30,4 17,6* 67,00 13 10
121 o1 20 - 40 5,7 29,00 9,7 0,77 0,44 47 30,4 17,6* 67,00 13 10
122 o2 10 - 25 5,7 29,00 9,7 0,77 0,44 47 30,4 17,6* 67,00 15 15
135 hp1 0 - 10 5,7 29,00 13,1 0,84 0,50 47 30,2 17,0 63,00 12
151 ps1 0 - 40 5,8 27,00 22,5 0,85 0,58 48 29,5 15,0 58,00 12
152 ps2 0 - 40 6,0 25,00 40,0 0,82 0,72 53 28,2 11,5 46,00 12

Použité symboly

Hdef vodík v hořlavině
Wrt obsah veškéré vody v původním stavu
Ad obsah popela v bezvodé stavu
Sr obsah síry v původním stavu
Srm mísná sirnatost
Vdaf obsah prchavé hořlaviny
Qdafs spalné teplo v hořlavině
Qrl výhřevnost v původním stavu
Cd uhlík bezvodý